Контакт

HOTEL CHODOV ASC
Mírového hnutí 2137/7
149 00 Praha 11-Chodov
T: +420 608 877 424
E: recepce@hotelchodovasc.cz